Akasha Kronieken

De Akasha Kronieken is het archief van je ziel. Je kunt het zien als een bibliotheek vol met oude boeken waarin informatie over je vorige levens staat beschreven en de evolutie van je ziel. In alle levens die je leeft, op aarde of in andere dimensies, doe je bepaalde kennis op en leer je lessen. Dit om als ziel steeds meer ervaring op te doen om verlicht te raken. Zodat je op een steeds hoger niveau je zielsmissie kunt uitvoeren. Voor grote lessen heb je meerdere levens nodig. Ook kunnen er lessen met andere zielen zijn die nog niet voltooid zijn. Deze zielen zal je in dit leven mogelijk weer ontmoeten om dit alsnog te voltooien. Dit zijn de zogenoemde karmische contracten, welke je in verschillende vormen kunt tegenkomen zoals in liefdesrelaties, familie of vriendschappen. Het kan ook zo zijn dat je naast je persoonlijk karma ook karma uitwerkt voor je familie en voorouderlijn. Je familiekarma. Ook hierover kan het openen van de Akasha Kronieken je inzicht geven. Ik open je Akasha Kronieken door je gidsen, leraren en overleden dierbaren aan te roepen dmv een gebed. En wanneer ik jou dit mag doorgeven, kan het zijn dat ik ook de namen van je Gidsen hoor en/of wat jouw relatie tot hen is. Dit kunnen overleden dierbaren zijn, maar ook gidsen uit de voorouderlijn of opgestegen Meesters. Door deze kennis terug te halen zal jou duidelijker worden wat je zielsmissie is en wat je nog mag uitwerken om op het punt te komen dat je je zielsmissie volledig ten uitvoer kunt brengen. Dat je deze op aarde kunt neerzetten. Het kan zijn dat je daarvoor nog oude overtuigingen of contracten met anderen mag loslaten of op een andere manier vorm mag geven. Wanneer je inzicht hebt in waar deze contracten op gebaseerd zijn of waar belemmerende overtuigingen vandaan komen, is het makkelijker om deze te kunnen doorbreken. Wanneer oude overtuigingen je erg belemmeren, angst aanjagen en erg hardnekkig zijn, komt dit meestal voort uit een vorig leven. De Akasha Kronieken kan mij informatie geven die ik aan jou mag doorgeven over wat er in dat vorige leven heeft gespeeld en wat je nu nog bij je draagt, waardoor het zo moeilijk is om dat te doorbreken. Maar ook kan ik informatie doorkrijgen over wat je zielsmissie voor dit leven is, ook samen met je Tweelingziel. En informatie over het karma dat jullie samen nog hebben uit te werken.

Naast het verschaffen van informatie verwijder ik zware energie uit je buikgebied en blaas ik deze in een Khuya (steen) welke ik na de sessie aan Moeder Aarde offer om om te zetten in lichte energie. Door het openen van je Akasha Kronieken vindt er ook heling plaats, wat ook absoluut niet onbelangrijk is voor het manifesteren van je doelen!

Kijk voor tarieven en informatie over het boeken van een Akasha Kronieken reading even op de pagina "Mijn diensten. "