Wat is een Kundalini awakening?

Hallo lieverds! ❤

Bij deze zal ik, zoals ik in mijn blog en reading al had aangegeven, wat dieper ingaan op het fenomeen Kundalini awakening..


Het woord Kundalini is afkomstig uit het Sanskriet en betekent "de opgerolde ." Deze wordt gesymboliseerd door de slapende slang, opgerold onder in je rug. "Volgens de yogische filosofie kruipt de vrouwelijke energie (Shakti) vanuit die basis omhoog richting de mannelijke energie (Shiva) bij de kruin. Wanneer de mannelijke en vrouwelijke energie elkaar vinden en versmelten is de verlichting bereikt. De slang is wakker. " , schrijft Léon van Rijswijk hierover. Meer uitgebreide informatie van hem kun je vinden op zijn website. Wanneer je hier meer over wilt weten, kun je dit ook nog eens nalezen ;

https://leonvanrijswijk.nl/kundalini-energie/#:~:text=De%20slang%20ontwaken,(Shiva)%20bij%20de%20kruin.


Maar ik ga even verder aan de hand van mijn eigen ervaring, met de kennis die ik via mijn eigen kanaal van mijn gids Zoë heb verkregen. De naam Zoë betekent trouwens "leven ". En hoewel ik dit in de eerste instantie totaal niet als toepasselijk zag, is me nu wel duidelijk dat het niet meer toepasselijk had kunnen zijn. Zoë heeft mij " tot leven gewekt ", mijn levenskracht terug gegeven 🌈🦋🍀🙏🏼🙏🏼


Een Kundalini awakening raakt je tot diep in de kern met als doel je levenskracht, je echte zelf te activeren, waardoor er een grote schoonmaak en reset van je chakrasysteem in gang wordt gezet en alles wat niet authentiek is aan jezelf wordt afgeworpen. Je innerlijk vuur gaat weer branden en je komt weer terug bij de kern van wie je in diepste wezen bent. Je kunt de Kundalini energie bewust opwekken door middel van Kundalini yoga, tantra, etc. Dat is misschien nog wel de meest veilige manier wanneer dit onder goede begeleiding van een deskundige gebeurt. Ik had achteraf gewild dat ik in 2016 hier van op de hoogte was, zodat ik hierbij de juiste begeleiding had kunnen vinden. Maar er vanuit gaande dat alles komt zoals het komt, moest ik hierin een eigen pad bewandelen en hier zelf een weg in vinden, zodat ik nu mijn eigen bron van kennis en wijsheid kan aanboren om dit te delen. Maar in veel gevallen wordt de Kundalini energie zo opeens spontaan opgewekt naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, zoals in mijn geval naar aanleiding van de ervaring met Zoë, welke speciaal even naar de aarde mocht komen om mij te ontwaken en op het juiste pad te zetten. Deze spontane ontwaking zorgde ervoor dat ik in één klap in de 5e dimensie ben gezet en er plotseling allemaal herinneringen uit vorige levens terugkeerden, ik ineens zag dat ik met een hoger doel naar de aarde was gekomen en ik alle verbanden zag met mijn verleden, heden en toekomst (zie mijn vorige blog).


Ook een ontmoeting met je Tweelingziel kan een spontane Kundalini awakening teweeg brengen. Wanneer je in aards contact komt met je TZ wordt je energiesysteem behoorlijk opgeschud en en vindt er "soul retrieval " plaats, waarbij er veel 'verloren ' kennis uit vorige levens en over je zielsmissie terug keert. Bij sommige Tweelingzielen verloopt dit proces langzaam, waardoor ze niet die extreem heftige ervaringen van een fullblown Kundalini awakening meemaken. Maar bij anderen manifesteert het zich wél op deze wijze. Veelal wanneer ze zich er nog niet van bewust zijn dat ze hun Tweelingziel hebben ontmoet en zich wellicht zelfs totaal niet bezig houden met spiritualiteit. In dat geval heb je geen idee wat je overkomt en kun je je wellicht zelfs afvragen of je nou "gek aan het worden" bent.


Wanneer je hiervoor begeleiding zoekt via het reguliere GGZ circuit, zoals ik destijds heb gedaan, kun je nog wel eens op het verkeerde been worden gezet. Dit benoem ik echter niet om de GGZ af te schrijven of af te raden. Ik geloof zeer zeker dat bepaalde doelgroepen baat hebben bij hun begeleiding en op bepaalde vlakken heb ik er ook zeker baat bij gehad. Maar de visie van de medische wetenschap is voornamelijk gericht op wetenschappelijk aantoonbare feiten, wat maakt dat zij vaak nogal kadergericht denken en definiëren in hokjes. Gericht op mentale processen en het spirituele wordt buiten beschouwing gelaten, omdat hierover de kennis ontbreekt en/of men hier niet voor open staat. Zo worden spirituele waarnemingen zoals in mijn geval symbolische communicatie via dieren en de natuur, wat voor een Sjamaan heel normaal is, nogal eens toegeschreven aan psychotische verschijnselen. Terwijl dat voor ons Sjamanen/Lichtwerkers/Tweelingzielen juist een essentieel onderdeel van onze zielsmissie is. Wanneer je daarvan niet op de hoogte bent, kun je behoorlijk van je pad afgeduwd worden. Terwijl je net de eerste stappen op je hogere pad aan het zetten bent. Een persoon in een spiritueel ontwakingsproces vraagt een andere aanpak dan iemand die zich daadwerkelijk in een psychose bevindt. Nu kan het wel zo zijn dat een Kundalini awakening ontaardt in een psychose wanneer je je volledig in de bovenwereld bevindt en je je contact met de aarde verliest. Dan sta je meer open voor entiteiten die je kunnen overnemen. Dit kan dus wel degelijk het geval zijn. Ik wil hier zeker geen voorbarige conclusies over trekken en spreek dan ook vanuit mijn eigen ervaringen. Maar wat ik vanuit mijn ervaring mag overbrengen is; "Know the difference. " In mijn geval was er geen sprake van verwarring, maar zag ik juist alles heel helder. Alleen ben ik, doordat ik nog onervaren was op dat gebied, nadien teveel meegegaan in de visies van anderen, waardoor mijn heldere blik ging vertroebelen. Ik voel dan ook heel duidelijk dat ik dit GGZ traject heb mogen doorlopen om de verschillen te kunnen definiëren. Én om op mijn beurt hen ook een luikje naar het spirituele pad te mogen aanreiken.


Medische wetenschap én spiritualiteit kunnen in mijn ogen dan ook prima samenwerken. Ze hoeven geen polariteiten te zijn. Het is niet óf óf, maar én én. Sterker nog; de Sjamaan is evolutionair gezien zelfs de voorloper van de dokter. In de voor -Middeleeuwse tijd bij de natuurvolken en Indianen stammen ging men naar een medicijnman of -vrouw voor fysieke en psychische heling. De medische wetenschap is pas later gekomen en vindt haar oorsprong vanuit het Sjamanisme. In deze tijd, het Watermantijdperk, mogen deze oeroude wijsheden weer terugkeren naar de aarde en geïntegreerd worden in het medische circuit, waaronder ook de GGZ. Wij, Tweelingzielen/ Lichtwerkers/Sjamanen e.d. zijn bedoeld om deze brug te slaan. Zodat deze werelden, die lange tijd gescheiden waren, weer bij elkaar kunnen komen. Alles voor het hogere doel! Voor de verlichting van ons Moeder Aarde, in het Sjamanisme bekend als Pachamama! 🍀🦋🌈🙏🏼


En juist hiervoor heb ik deze heftige Kundalini awakening mogen ervaren en is alles gelopen op de manier zoals het is gelopen. Zonder deze ervaringen had ik nu niet gestaan waar ik nu sta en had ik deze profetie nu hier vandaag niet met jullie kunnen delen. Zo mogen we elkaar weer verder helpen. Zonder oordelen, maar vanuit een liefdevolle open blik richting de visie en ervaring van de ander.

Mitakuye Oyasin!! Wij zijn alleen verbonden! 🍀❤🦋🌈🙏🏼


Veel liefs Angie Lalua 😘