Tweelingzielen

Wanneer je op deze pagina terecht bent gekomen heb je zeer waarschijnlijk je Tweelingziel ontmoet of iemand van wie je vermoedt dat deze je Tweelingziel is. Nu ben ik niet gericht op het vaststellen of iemand wel of niet je Tweelingziel is, tenzij ik dit duidelijk mag doorgeven van je Gidsen. Dit is een diep innerlijk weten wat je eigenlijk alleen zelf kunt voelen. Wanneer je dit nog niet duidelijk voelt ben je er zeer waarschijnlijk nog niet aan toe om dit te mogen weten en mag je intuïtie hierin nog versterkt worden. Wél kan ik je een stukje vertellen over het doel achter de ontmoeting met je Tweelingziel en de Tweelingzielen reis. Op de subpagina 'Over mij' heb ik ook mijn persoonlijke Tweelingzielen proces beschreven.


In het oude Lemurië, de tijd voor de zondeval en de onderdrukking, dualiteit en machtsstructuren, leefde een bevolking met een zeer hoge lichtfrequentie. Deze bevolking was in liefde en harmonie met elkaar verbonden en er werd door middel van telepathische overdracht met elkaar gecommuniceerd. Terwijl ik dit beschrijf zie ik een paradijselijke wereld met paarsviolette licht omringd door prachtige sterren. Misschien voel jij je wel sterk aangetrokken tot deze wereld, waarin iedereen in vrede met elkaar leefde en heb je ergens een diep gevoel van heimwee naar Lemurië. Volgens de mythologie leefden er in Lemurië hele krachtige, machtige tweekoppige wezens, welke zowel mannelijk als vrouwelijk waren. De Divine Feminine en Divine Masculine waren in hen verenigd. Maar oppergod Zeus vond dat deze wezens té machtig waren en besloot ze op te splitsen in een mannelijk en een vrouwelijk zielsdeel. De Divine Masculine en Divine Feminine werden van elkaar gescheiden. Zij doorliepen vele incarnaties los van elkaar om als ziel ervaringen op te doen. Dit wil niet zeggen dat de één enkel mannelijke incarnaties heeft gehad en de ander alleen maar als vrouw heeft geleefd. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld dat ik ook meerdere levens als man heb gehad en ik geloof dat je beide geslachten moet belichamen om ervaringen op te doen tijdens de incarnatie cyclus.


In het Vissen tijdperk van onderdrukking, hiërarchie, macht en dualiteit konden Tweelingzielen niet lang bij elkaar blijven wanneer ze elkaar ontmoetten. Vaak werden ze op brute wijze weer van elkaar gescheiden door de dood, moord of het anderzijds niet aan kunnen gaan van een verbintenis. Bijvoorbeeld wanneer er sprake was van een klassenverschil tussen beiden. In deze levens hebben de Tweelingzielen veel karma opgebouwd. Wanneer je je Tweelingziel in dit leven ontmoet zal je, naast dat er sprake is van een allesoverstijgende diepe liefde op zielsniveau, onherroepelijk worden herinnerd aan de pijn van de afscheiding tijdens de zondeval én die uit vorige levens. Dit maakt ook dat de angst de overhand kan gaan nemen en is dikwijls de veroorzaker van het weglopen of niet willen aangaan van een (stabiel) commitment met elkaar in de aardse realiteit. Je ontmoet je Tweelingziel als het ware in meerdere dimensies tegelijk. Bij de eerste blik in elkaars ogen keren de herinneringen aan al die vorige levens in één klap terug. Al gebeurt dit in de meeste gevallen op onbewust niveau. Dit kan letterlijk voelen als een 'soul shock'. Enerzijds worden al je Lemurische krachten en gaven geactiveerd en stelt de ontmoeting met je Tweelingziel je in staat om de hoogste versie van jezelf te leven. Maar anderzijds kan de angst om de ander weer te verliezen traumatisch zijn.


Pachamama (Moeder Aarde) is momenteel aan het evolueren richting een hogere frequentie. We hebben het oude Vissentijdperk afgesloten en zijn nu begonnen aan het Watermantijdperk, waarin er meer Licht, liefde en harmonie zal zijn, maar waarin we ook steeds meer een vrij en onafhankelijk bestaan gaan leiden. Uiteindelijk zullen we weer terug gaan naar hoe het was in Lemurië. Om deze transitie van de aarde mogelijk te maken en sneller te laten verlopen vinden er de laatste jaren steeds meer aardse ontmoetingen tussen Tweelingzielen plaats. Zij hebben een gezamenlijke zielsmissie om de aarde te helpen helen en naar een hogere frequentie te tillen. Maar alvorens een Tweelingzielenpaar zover is, ontmoeten ze elkaar in eerste instantie om elkaar te ontwaken in hun persoonlijke zielsmissie en om lessen van elkaar te leren. Alle lagen van het ego en karma zullen moeten worden afgepeld voordat er een stabiele, harmonieuze verbinding mogelijk is op aards niveau.Vandaar dat je een Tweelingzielen connectie ook niet kunt vergelijken met het aardse (3e dimensie) concept van een liefdesrelatie. Het is niet zo dat het verloopt in de volgorde van dat je eerst gaat daten, vervolgens elkaar steeds vaker gaat zien, samenwonen, trouwen, huisje boompje beestje.. enz, enz. Althans dit is niet het doel erachter en zal in veel gevallen ook niet werken. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Maar het doel van de Tweelingzielen reis is ten eerste een reis naar JEZELF. Om jezelf weer te vinden en het doel van jouw persoonlijke leven hier op aarde te ontdekken. Om te leren leven vanuit je authentieke zelf. Tijdens de Tweelingzielen reis onderga je een grote transformatie binnenin jezelf. Je leven zal voorgoed veranderen. Vaak merk je dat oude structuren, relaties en vriendschappen niet meer bij je passen. Wie zelf niet in een Tweelingzielen reis zit begrijpt vaak niet wat je doormaakt en dit kan er voor zorgen dat je je onbegrepen en eenzaam kunt gaan voelen. Veel contacten om je heen zullen mogelijk wegvallen. Maar ook dat dient een hoger doel. Doordat je meer op jezelf aangewezen bent zal je in staat zijn om steeds meer naar binnen te keren en te ontdekken wie jij werkelijk bent. Ook het najagen van je Tweelingziel in de buitenwereld heeft geen zin. Het is belangrijk om je los te maken van afhankelijkheid richting elkaar. Het commitment ontstaat van binnenuit door de mannelijke en vrouwelijke energie binnenin jezelf met elkaar te verenigen. Door vanuit je hart in energie contact met elkaar te maken. In energie zijn jullie altijd met elkaar verbonden. Separatie bestaat enkel in de buitenwereld. Wanneer de innerlijke Union is voltrokken en de mannelijke en vrouwelijke energie binnenin jezelf in evenwicht zijn, trek je uiteindelijk ook je Tweelingziel in de buitenwereld aan en zijn jullie klaar om je gezamenlijke zielsmissie neer te zetten op aarde. Dit is het doel achter de hereniging van Tweelingzielen. Het doel is niet een liefdesrelatie an sich. De romantische relatie daarnaast, wanneer dat in jullie Zielscontract staat, is dan de welbekende kers op de taart!